Unsound

Korzystając z zainteresowania festiwalem, po udanej edycji nowojorskiej, która kilka dni temu dobiegła końca, ogłaszamy motyw przewodni tegorocznej edycji: Future Shock. Unsound w tym roku inspiruje się bestsellerem futurologa Alvina Tofflera z 1970 roku pt. „Szok Przyszłości” – książka ta jest punktem wyjścia i inspiracją programu tegorocznej edycji, który oscylować będzie wokół wizji przyszłości rozważanej z perspektywy przeszłości.

Program składał się będzie z koncertów, projekcji filmowych, dyskusji i instalacji, które inspirowane będą refleksjami nad głównymi ideami książki Tofflera, jak dezorientujący efekt przyspieszonego rozwoju technologii wywierany na społeczeństwo, jak również efekty „nadmiaru informacji” – zwrotu spopularyzowanego przez Tofflera.

Zainteresowanych przygotowaniem lub prezentacją prac związanych z tym motywem przewodnim namawiamy do udziału w pierwszym otwartym naborze propozycji artystycznych, organizowanym przez Unsound. Muzykom, artystom i hakerom proponujemy przeczytanie „Szoku Przyszłości”, jak również zobaczenie dokumentu z roku 1972. Jesteśmy szczególnie zainteresowani pracami, które na nowo rozważają wizje przyszłości z punktu widzenia przeszłości – dodatkowo przefiltorwane przez współczesne idee i media, a zaprezentowane z udziałem lub w kontekście technologii z okresu publikacji „Szoku Przyszłości”.

Prace lub ich propozycje powinny zostać przesłane do biura Fundacji Tone w Krakowie do 31 maja 1970. Szczegóły poniżej.

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku zeszłorocznego motywu przewodniego – „Horror – przyjemność strachu i niepokoju”, program festiwalu poszerzony będzie poza samą koncepcję przewodnią – na pewno będzie różnorodny i nieprzewidywalny.

Również daty trwania festiwalu trochę się zmieniają: festiwal będzie odbywał się w dniach 8-16 października, z głównymi dniami przypadającymi na weekend 13-16 października.

Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki / Unsound Festival
ul.Szewska 20/6
32-009 Kraków
Poland

Przyjmowane będą propozcyje w formatach CD, DVD oraz jako linki do stron internetowych. Każda praca powinna mieć dołączony systnetyczny opis projektu (max 1 strona A4). Należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer kontaktowy do każdej propozycji. Koszty wysyłki pokrywa nadawca. Przesłane materiały nie będą odsyłane. Wysyłane prace powinny być w wersji polskiej, angielskiej lub z napisami w tych językach. Prace przesyłane emailem nie bęą rozpatrywać (pamiętajmy, że jest 1970 rok…).