Wyspiański

V/A "Wyspiański Wyzwala"

Stanisław Wyspiański większości osób niestety kojarzy się wyłącznie z dramatem „Wesele”, a raczej męczarnią, jaką z „Wesela” zrobiły podstawówkowe polonistki. […]