shisophrenic

Recoil "SubHuman"

Blues o zabijaniu Można porównywać, analizować, rozpracowywać, szukać analogii do poprzednich albumów i dojść do wniosku, że tamte były lepsze, […]