niebiańsko

Lou Rhodes "Beloved One"

Wiadomość o rozpadzie grupy Lamb była bez wątpienia jednym z poważniejszych ciosów informacyjnych ze światka muzycznego 2005 roku. Rzeczywiście strata […]