my space world

Triphopy z Francji: Kognitif

Uch… nie jest łatwo zdobyć jakiekolwiek informacje o projekcie Kognitif. Ukrywający się za tym pseudonimem, pochodzący z francuskiego Poitiers, Cyril […]