cut’n’paste

Kovacs "Eastern Block EP"

Na temat węgierskich elektroników mam podobne zdanie, jak na temat skandynawskich. Mają w swojej mentalności coś takiego, co nie pozwala […]