clint mansell

"Pi" Soundtrack

One. Mathematic is the language of nature Przy całej mojej głębokiej awersji do nauk ścisłych, pi jest jedyną liczbą, która […]