4 Hero

Ursula Rucker "Silver or Lead"

Ten longplay jest jak oaza na pustyni wszystkich pseudopłyt, jakie zalały nasz rynek muzyczny w roku ubiegłym. Stanowi bardzo intymny […]