Kaskader – człowiek będący w cieniu.

Wielu z nas uwielbia oglądać filmy sensacyjne czy historyczne. Widowiskowe sceny walki czy pościgi samochodowe nie byłyby możliwe bez pracy kaskaderów.

Kino od początku swojego istnienia wywoływało ogromne zainteresowanie wśród widzów. Jego podstawowym zadaniem jest wzbudzanie w ludziach emocji. Komedie mają nas rozbawić, melodramaty wzruszyć, filmy sensacyjne dostarczyć trochę adrenaliny, a horrory przestraszyć. Popularność kina zaczęła być także wykorzystywana przez producentów różnych produktów. Przykładem może być tu na przykład marka nespresso, która od lat jest reklamowana przez znanych hollywoodzkich aktorów. Reklama telewizyjna wciąż pozostaje jednym z najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do klienta. Jeżeli masz już ciekawy pomysł na reklamę swojej firmy i szukasz profesjonalnej ekipy filmowej do jego realizacji, to pomocne mogą okazać się firmy produkcyjne, które znajdziesz wpisując do wyszukiwarki internetowej hasło produkcja filmowa warszawa.

Kaskader jest człowiekiem o specyficznych umiejętnościach. Jego praca polega na zastępowaniu aktora w niebezpiecznych scenach podczas kręcenia filmu lub w sztuce teatralnej, gdyż nie wszyscy aktorzy są sprawni fizycznie, a odniesiona kontuzja przedłużyłaby kręcenie scen. W niektórych scenach kaskaderzy nikogo nie dublują, gdyż grają swoje role np. w scenach pościgów czy bójek. Współczesny kaskader to także artysta występujący w samodzielnym show i w cyrku. Rozwój techniki spowodował zmiany w zawodzie kaskadera. Daje mu ona nowe możliwości w podejmowaniu wyzwań – kiedyś nie do zrealizowania. Dzięki technice wzrósł też poziom bezpieczeństwa tego zawodu, gdyż ma on do dyspozycji niejednokrotnie bardzo drogie zabezpieczenia. Koszty kształcenia i ich późniejsza praca są wysokie, stąd niejako jest to zawód elitarny.

Miejscem pracy kaskadera jest teren kręcenia filmu, a więc hale zdjęciowe, plenery i  zaadaptowane dla potrzeb kręconego filmu budynki i pomieszczenia. Często pracując w plenerze ma do czynienia z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Poza tym często wyjeżdża i długo przebywa poza miejscem zamieszkania. Kaskaderstwo to zawód wysokiego ryzyka. Osoba go wykonująca narażona jest na wiele niebezpieczeństw. Pracuje w warunkach zdecydowanie gorszych od dublowanego aktora. Lista chorób i urazów jest bardzo długa. Najczęściej są to stłuczenia, zwichnięcia i złamania. Kaskader pracuje samodzielnie lub w małych zespołach. Podczas pracy zespołowej, przy wykonywaniu karkołomnych zadań, kaskaderzy muszą sobie bezgranicznie ufać, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Kaskader oprócz zdrowia i świetnej sprawności fizycznej musi cechować się odwagą, odpornością psychiczną, rozwagą i ostrożnością. Musi być odpowiedzialny, punktualny, systematyczny i umiejący pracować w zespole. Ważna u niego jest umiejętność kontrolowania strachu.

Komentarze: