Profesja opiekuna medycznego

Osoby chore, niedołężne, które są unieruchomione w łóżku albo mają niewielkie możliwości poruszania się w obrębie zwykle swojego mieszkania lub jednego pokoju, wymagają wykwalifikowanej opieki. Może ją zapewnić opiekun medyczny, który ma wiele możliwości podjęcia pracy zawodowej – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Kim właściwie jest opiekun medyczny?

Zawód opiekuna medycznego może wykonywać każdy – bez względu na wiek czy płeć, ale wymogiem jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz sprawności fizycznej, pozwalającej na właściwe wypełnianie swoich obowiązków na takim stanowisku pracy. Opiekun medyczny to osoba pomagająca osobie chorej, która często ze względu na ograniczenia wywołane chorobą nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Robi to za nią profesjonalny opiekun.

W gestii opiekuna medycznego leży rozpoznanie i rozwiązywanie na bieżąco problemów opiekuńczych osób chorych, które znajdują się pod jego opieką. Osoba na takim stanowisku ma zaspokajać potrzeby biologiczne, dietetyczne, psychiczne i społeczne podopiecznych, znajdujących się w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Nie należy mylić profesji opiekuna medycznego z opiekunem osoby starszej, choć wiele obowiązków tych dwóch osób może się ze sobą pokrywać. Opiekun medyczny pomaga i asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Jest to zawód zaufania publicznego, dlatego do jego podjęcia konieczne jest posiadanie kompetencji personalnych i społecznych. Osoba wykonująca zawód opiekuna medycznego powinna posiadać zdolności komunikacyjne, być empatyczna i pomocna oraz odpowiedzialna.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Zawód opiekuna medycznego należy do branży medycznej, podobnie jak profesja pielęgniarki czy asystentki stomatologicznej. Aby zostać opiekunem medycznym, należy ukończyć szkołę policealną, która kształci uczniów w tym kierunku. Takie placówki znajdują się między innymi w Warszawie. Opiekun medyczny musi także po zakończonej edukacji zdać państwowy egzamin i uzyskać dyplom zawodowy. Później może już legalnie świadczyć usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne. Opiekunowie medyczni (np. w ośrodkach w Warszawie) często współpracują z pielęgniarkami i odciążają je na przykład w wykonywaniu prac z zakresu utrzymania higieny pacjentów. Zawód opiekuna medycznego jest w Polsce nowy, powstał w 2007 roku, ale zapotrzebowanie na wykonujące go osoby cały czas rośnie.

 

artykuł zewnętrzny, fot. materiały nadesłane

Komentarze: