Program do rozliczania pit to duże ułatwienie dla podatników, którzy samodzielnie rozliczają swoje podatki. Dzięki programowi dostępnemu w internecie łatwo wypełnimy formularze rocznego rozliczenia podatkowego i prześlemy je do urzędu skarbowego.

Dostępność programów w internecie.

Programy do rozliczania pit w internecie dostępne są bez żadnych opłat (do korzystania w celach niekomercyjnych). Każdy program jest zintegrowany z systemem e-Deklaracje, aby można było nie tylko wypełnić interaktywne formularze, ale też przesłać je elektronicznie do systemu fiskalnego.

Programy proponują coraz nowocześniejsze rozwiązania. Można wypełnić pit nie tylko na komputerze stacjonarnym, laptopie, palmtopie, ale nawet na telefonie komórkowym. Wystarczy dostęp do internetu.

Nie ma ograniczeń co do czasu korzystania z programu. Zarówno programy jak i system fiskalny dostępne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając świąt.

Jakie deklaracje pit można  wypełnić z programem

Z programem pit można wypełnić formularze podatkowe, oraz załączniki do nich. Podatnicy  składają zeznanie roczne na różnych drukach w zależności od źródeł uzyskanych w roku podatkowym przychodów oraz sposobu opodatkowania.

Programy są pomocne w wyborze odpowiedniego druku i samoczynnie dołączają do niego wymagane załączniki.

Największa liczba podatników rozlicza się z fiskusem na formularzu PIT 37. Są to osoby, które uzyskały dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników, czyli pracodawców (zakładów pracy), zleceniodawców, świadczeniodawców (organów rentowych) itp. Podstawą do rozliczenia PIT 37 są otrzymane od płatników roczne informacje PIT 11, PIT 8A, PIT 40A.

Osoby, które uzyskują przychody bez pośrednictwa płatników, czyli przede wszystkim przedsiębiorcy,  wypełniają PIT 36. Na formularzu PIT 36 rozliczane są dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Natomiast przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego rozliczają przychody na druku PIT 36L, a ryczałtowcy na PIT 28.

Deklaracje PIT 36 i PIT 28 przeznaczone są nie tylko dla przedsiębiorców. jak tłumaczy specjalista z portalu pitax.pl/pity PIT 36 obowiązuje też podatników, którzy uzyskują przychody z różnych źródeł, np. zagraniczne, z najmu lub dzierżawy, doliczają do swoich przychodów dochody małoletniego dziecka, rozliczają straty z lat ubiegłych .

PIT 28 wypełniają też podatnicy uzyskujący przychody z najmu prywatnego opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dochody kapitałowe rozliczane są na formularzu PIT 38. Deklaracja PIT 39 przeznaczona jest dla podatników, którzy obliczają podatek  od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Rozliczanie na zasadach preferencyjnych i odliczenia z tytułu ulg

Program pit pomoże nam wypełnić deklaracje składane indywidualnie oraz wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem korzystając z preferencyjnego sposobu obliczania podatku. Aby skorzystać z tych preferencji, trzeba spełniać określone warunki. Program sprawdzi, czy spełniamy warunki i jeśli nie, zasugeruje inny sposób rozliczenia.

Rozliczenie pit z programem zapewni nam poprawne rozliczenie ulg podatkowych. Przy większości odliczeń z tytułu ulg obowiązują limity. Program ma wbudowaną wiedzę na ten temat i dokona odliczeń z uwzględnieniem limitów zarówno kwotowych, procentowych, jak i czasowych.

W przypadku korzystania z ulg podatkowych do składanej deklaracji wymagane są załączniki. Odliczenia z tytułu darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na internet, badawczo rozwojowej i prorodzinnej wykazywane są w załączniku PIT/O. Natomiast ulgi mieszkaniowe przysługujące na zasadzie praw nabytych wykazuje się w załączniku PIT/D.

W programie znajdziemy też listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku. Z listy tej możemy wybrać i wpisać do deklaracji numer KRS organizacji, którą chcielibyśmy wesprzeć. Przekazaniem pieniędzy zajmują się urzędy skarbowe.

Dostarczenie zeznań rocznych do urzędu skarbowego

PITy 2017 należy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminach wyznaczonych ustawowo:

  • PIT 28, PIT 16A, PIT 19A – do 31 stycznia 2017,
  • PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 – do 2 maja 2017.

Wypełnione deklaracje podatkowe wraz załącznikami możemy wydrukować i zanieść do urzędu skarbowego albo wysłać pocztą. Jednak o wiele prościej jest wysłać zeznanie pit przez internet. Wystarczy złożyć podpis w formie elektronicznej i wysłać formularze do urzędu skarbowego przez system e-Deklaracje.
Osoby fizyczne podpisują się pod swoimi deklaracjami pit online przez poprawne podanie danych autoryzujących (identyfikatora podatkowego, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i kwoty przychodu podanej w ubiegłorocznej deklaracji lub zero, gdy zeznanie nie było składane).Jeśli “ wszystko gra” – wszystkie dane są poprawne, system e-Deklaracje przysyła kod 200. Można wtedy pobrać UPO – Urzędowe Potwierdzenie odbioru.  Jest to dowód złożenia zeznania i dochowania terminu, dlatego należy przechowywać go przez pięć lat licząc od końca roku składania deklaracji. Jeśli nie wydrukujemy lub nie zapiszemy w pamięci komputera, możemy później pobrać z systemu e-Deklaracje, gdzie jest przechowywany.