MUTE: Muzyka Uniwersytet Technologia Emocje

Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną – piszą organizatorzy konferencji MUTE, która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 maja.

Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

Mając to na uwadze, organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej i inicjującej Popular Music Studies zapraszają naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych tematem do podjęcia refleksji nad:

— problemem translacji struktur dźwiękowych na język, obraz, ruch, zachowanie sceniczne itp.
— ciałem wykonawcy i ciałem odbiorcy muzyki
— antropologią instrumentów muzycznych
— wizerunkami artystycznymi muzyków
— kategorią melancholii, nostalgii, dziwności itd. we współczesnych gatunkach muzycznych
— aspektach posthumanistycznych w muzyce popularnej
orientalizm i/lub post-orientalizm określonych nurtów muzycznych
— transmedialnością występów muzycznych
— retrofilią gatunków i wizerunków muzycznych
— fenomenologią koncertu
— etnografią wydarzenia muzycznego

Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych.

(informacja za facebookową stroną wydarzenia)

Dziennikarka muzyczna, twórczyni 80bpm.net. Współpracuje między innymi z portalami Onet.pl i Noisey.

Podobne

Komentarze: