An On Bast

Galeria rzeźby Bożeny Marki w Warszawie postanowiła uczcić obchody roku Chopinowskiego wydarzeniem prezentującym dzieła polskich artystów. Wśród prac znanych artystów znalazła się animacja i grafika warsztatowa wykonana przez Olgę Warabidę. Elektroniczną interpretację utworów Chopina do animacji grafik skomponowała Anna Suda (An On Bast).

Twórczość zawarta w rzeźbie, grafice warsztatowej oraz animacji opiera się głównie na muzycznych doznaniach każdego z wyżej wymienionych.

Wystawę można oglądać w Galerii Telimena, przy ul. Krakowskie Przedmieście 27 w Warszawie, do 31 grudnia.