nouvelle_vagueInformujemy, że koncert zespołu Nouvelle Vague w Krakowie odbędzie się w ustalonym terminie, tj. w poniedziałek 21 września o godzinie 20. Decyzja o odbyciu się koncertu, pomimo żałoby narodowej, podyktowana jest brakiem możliwości zmiany terminu koncertu – jest to zarazem jedyna szansa zobaczenia występu muzyków w Krakowie i nasza decyzja podyktowana jest także dobrem fanów zespołu przyjeżdżających często z bardzo odległych miejsc.


W imieniu agencji Good Music Productions i Fabryka Productions składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar wypadku w kopalni „Wujek Śląsk” w Rudzie Śląskiej. Postaramy się, aby w trakcie koncertu zachowany został pełny szacunek dla zmarłych, a przed rozpoczęciem koncertu ich pamięć uczcimy minutą ciszy.