8 kwietnia 2006, Warszawa, Fabryka Trzciny

fot. P. Kwiatkowski (fotomusic.pl)